Ricard Vila Gassó

Ricard Vila Gassó
Fundador & DIRECTOR
Ricard Vila Gassó, nascut a Barcelona, el dia 5 de Gener de 1956, amb D.N.I 37272446A. Resident a Sitges, comarca del Garraf.

Mantenir el nostre prestigi i la nostra reputació per obtenir el millor resultat pel nostre client.

Títols acadèmics

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia
  • Universitat Autònoma de Barcelona
  • Promoció 1975-1981
  • Bellaterra, 8-Octubre-1981
 • Mèdic Especialista en Estomatologia
  • Escola Estomatològica de la Universitat de Barcelona.
  • Promoció 1982-84
 • Postgraduat en Ortodòncia.
  • Hospital Universitario de Sant Joan de Deu de Barcelona.
  • promoció 1987-1989
 • Diploma de Postgrado en Ortodòncia Infantil i Adults.
  • Universitat de Barcelona.
  • Promoció 1994-1995
 • Certificat per Align Tecnologie per poder realitzar tractaments d'Ortodòncia invisible.   Barcelona 2007
 • Certificat per Lingualtechnik Incognito, per poder realitzar ortodòncia ligual.  Madrid 2009