images/imatges/slide/1.jpg
No deixeis que l'edat oblidi la teva salut dental...

La gerodontologia és l’especialitat que s’ocupa del tractament, prevenció i rehabilitació oral de les persones majors de 65 anys. Al tractar-se de persones que sovint prenen medicació, i no desitgen passar per tractaments complexes, se’ls hi realitza una odontologia poc agressiva, ràpida i molt eficaç.

Objectius

  • Conèixer l'origen de les diferents malalties bucals així com les implicacions orals de les diferents malalties generals sistèmiques en la salut bucal de l'ancià.
  • Adquirir els coneixements necessaris per efectuar un diagnòstic clínic i radiològic de les malalties orals contemplant les diferents variables de maneig clínic de l'ancià.
  • Descriure els diferents grups de gent gran en funció del seu grau de dependència, el seu estat de salut general i l'estar o no institucionalitzat.
  • Conèixer les necessitats de salut oral i les especificitats de diagnòstic i tractament dels diferents tipus de pacients ancians.
  • Fer servir les tècniques i els coneixements necessaris per efectuar una correcta prevenció, tractament i control de les diferents malalties orals que pateix el pacient d'edat avançada.

Abans de determinar el tractament més adient, desde la Clìnica Dental Garraf estudiem l’origen de les diferents malalties bucals que presenta el pacient. També analitzem altres malalties generals que pugui patir i que afectin a la seva salut bucodental. A partir d’aquí, efectuem un diagnòstic clínic i radiològic, tenint en compte el seu estat de salut general.

Els nostres especialistes ofereixen un tracte personal, molt proper i comunicatiu, perquè els pacients majors de 65 anys entenguin el seu diagnòstic i confiïn en la solució plantejada.