images/imatges/slide/1.jpg
Oblidis de la por al dentista
  • Rebi el tractament de manerarelaxada i sense ansietat
  • Ideal per pacients amb dificultats per suportar el tractament odontològic
  • Sensació de benestar sense perdre l’estat de consciència

La por al dentista constitueix una de les principals causes d’abandonament de la boca per part del pacient. Avui en dia, totes les intervencions resulten indolores gràcies a l’anestèsia local.
La por es pot eliminar a través de la sedació conscient. Consisteix en disminuir el nivell de consciència, sempre sota el control tècnic d’un metge anestesista. El pacient respon a estímuls i ordres senzilles com obrir la boca, etc. Els fàrmacs administrats són de curta acció de manera que, un cop acabada la intervenció, el pacient es recupera d’una manera molt ràpida, podent marxar a casa sense problemes.
El nostre centre disposa de capacitat tècnica i humana per a realitzar aquests procediments amb la màxima garantia i seguretat mèdica. Normalment, va lligada a les intervencions de cirurgia maxil•lofacial i als implants, però a petició del pacient pot acompanyar qualsevol tractament.